Assen en zes andere gemeenten maken ernstig bezwaar tegen voorstellen rechtbank

Zeven gemeenten in Nederland hebben inmiddels afzonderlijk, maar ook gezamenlijk, een standpunt ingenomen tégen de nieuwe plannen van de Raad voor de Rechtspraak om de taken van de rechtbanken in deze steden sterk terug te dringen. Vanuit deze gemeenten hebben politici, advocaten, medewerkers en andere betrokkenen hun ongenoegen inmiddels kenbaar gemaakt aan de minister van Veiligheid & Justitie, de heer Van der Steur.

De bezwaren richten zich op het besluitvormingsproces zoals dat door de presidenten van de Rechtbanken deze week in gang is gezet.
Burgemeesters en gemeenteraden zijn overvallen met de boodschap dat de Rechtbank in hun stad alleen nog in een sterk uitgeklede vorm doorgaat. Daarnaast hebben zij slechts een week gekregen om de nieuwe plannen te beoordelen en van commentaar te voorzien. In dit besluitvormingsproces is er vrijwel geen mogelijkheid tot overleg en reflectie.
Het andere bezwaar is dat er op geen enkele manier stil wordt gestaan bij de gevolgen van het banenverlies voor een regio dan wel de gevolgen voor cliënten en beroepsgroepen die naar een rechtbank moeten.

burgemeester Marco Out(2)

Alle burgemeesters hebben begrip voor de moeilijke keuzes die de bestuurders soms moeten maken in het kader van bezuinigingen. Ook binnen gemeenten hebben de bezuinigingskeuzes van de afgelopen jaren impact op de leefbaarheid en veiligheid. De ervaring van gemeenten is dat door het actief benaderen van medebelanghebbende partijen, er betere voorstellen ontstaan. Diverse vormen van co-creatie hebben ertoe geleid dat gemeenten bezuinigingen hebben gerealiseerd en de negatieve effecten hebben weten te dempen.

De gemeenten voelen zich door de wijze waarop het besluitvormingsproces van de Raad voor de Rechtspraak nu vorm heeft gekregen, weinig serieus genomen. De burgemeesters zijn op dit in hun ogen onzorgvuldige proces ook door de ketenpartners aangesproken. Het vertrouwen in de overheid, lokaal, regionaal en nationaal, is van het grootste belang op het moment dat er ingewikkelde keuzes moeten worden gemaakt. Dat vertrouwen moeten gemeenten iedere dag opnieuw waarmaken door transparantie en zorgvuldige procesgangen. Het zou de Raad van de Rechtspraak sieren als zij op een zelfde manier over transparantie in besluitvorming na zouden denken.

De Raad voor de Rechtspraak heeft aangekondigd dat er op 8 september 2015 een definitief besluit wordt genomen. De burgemeesters hopen en verwachten echter dat de Raad voor de Rechtspraak het proces zorgvuldig zal heroverwegen.
De Tweede Kamer zal een plenair debat over de kwestie houden.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*